hostessky - brigádnici - výzdoba

Produkčná a hostesingová agentúra


  • Sme agentúra s dlhoročnou tradíciou s množstvom výborne zvládnutých akcií. Z roka na rok rozširujeme naše pôsobenie a organizujeme čoraz viacej promo akcií, konferencií a módnych prehliadok pre našich klientov. Prostredníctvom našich šikovných hostesiek a promotérov sa zúčastňujeme najprestížnejších eventov na
 
  • celom území SR, ale aj v zahraničí. Sme pyšní na náš team ľudí v databáze, ktorí presiahol počet 5.500, pretože len s nimi vieme každú akciu urobiť výnimočnou. Zároveň sme začali organizovať výzdobu pre našich stálych klientov, preto veríme, že sa aj Vy na nás obrátite s dôverou.

  • Tešíme sa na spoluprácu.