V spolupráci s agentúrou Xtreme, súťaž v motokarach firmy Tesa